با ما در تماس باشید

شرکت بوتیای شرق

درباره پروژه

ساخت راهبر طولی طرح بوژی
ظرفیت : 60 تن
محل پروژه : چابهار استان سیستان و بلوچستان
ساخت راهبرهای حرکت طولی جرثقیل 60 تن جهت جابه جایی قطعات کشتی

محل: چابهار استان سیستان و بلوچستان

نام پروژه: ساخت راهبرهای حرکت طولی جرثقیل 60 تن

ابعاد پروژه:جرثقیل 60 تن

ساخت راهبرهای حرکت طولی جرثقیل 60 تن -چابهار استان سیستان و بلوچستان