پروژه جرثقیل سقفی 6 تن شهرک صنعتی شریف ابهر

شرح

پروژه جرثقیل سقفی 6 تن با دهانه 14 متر شرکت تولید میلگرد شهرک صنعتی شریف (ابهر)

جزئیات
محل:
سطح:
سال:
مهران:
دسته بندی: جرثقیل سقفی,
قزوین - شهرک کاسپین
© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.

پروژه جرثقیل سقفی 6 تن با دهانه 14 متر شرکت تولید میلگرد شهرک صنعتی شریف (ابهر)